OM DIGIFRITIDS

För barn

Digifritids är en plats där du som går på fritids eller fritidsklubb kan utforska och upptäcka, få inspiration till roliga rörelser och få kontakt med trygga vuxna om du behöver någon att prata med. Vi som står bakom sidan är Rädda Barnen och Generation Pep. Rädda Barnen är en organisation som arbetar för att alla barn ska ha det bra. Vi kämpar för barns rättigheter utifrån barnkonventionen. Generation Pep är en organisation som vill att alla barn ska ha möjlighet att leva ett aktivt liv och känna glädje kring rörelse och hälsa. De som startat stiftelsen är Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel.

Kom igång med Digifritids med vårt Digibingo! Kryssa över rutor allteftersom att du gjort aktiviteter i varje rum tills du får bingo. Klicka här för att ladda ned och skriva ut Digibingot.

För vuxna

Digifritids är en plats som uppmuntrar barn till kunskap och lärande, aktiv fritid och öka tillgången till psykosocialt stöd. På sidan finns ett bibliotek som stimulerar läsning, inspiration för att skapa rörelseglädje och kontakter för stöd om man mår dåligt. Det finns också möjlighet att dela sina erfarenheter och tankar om hur vardagens påverkats av corona genom att skicka in teckningar och berättelser. I samband med uppstarten av Digifritids har en undersökning med barn i låg och mellanstadiet genomförts för att ta del av barns bild av läget just nu. Vad är det man saknar om man är ifrån skolan och vad skulle ett digitalt fritids kunna innehålla. 208 barn från olika delar av Sverige svarade på enkäten mellan 4-6 april. Många svarade att de saknar vänner, är mindre aktiva och att det känns jobbigt att livet inte är som vanligt. Hela 62 procent svarade att livet inte är som vanligt och många tyckte att det känns oroligt eller jobbigt. Utifrån denna kunskap vill vi bidra till en mer meningsfull vardag, genom en trygg digital plats som kan minska känslan av oro och ensamhet. Vi vill skapa närhet till trygga vuxna, inspiratörer och goda råd för hur man kan ta hand om sig själv på olika sätt. Utvecklingen av Digifritids fortsätter löpande och referensgrupper med barn kommer initieras för att sidan ska bli så barnvänlig som möjligt.

RÄDDA BARNEN

Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som funnits sedan 1919. Vi kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och vi finns i över 120 länder, inklusive Sverige. Vi är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt vårt arbete.

Här kan du läsa med om Rädda Barnens arbete: https://www.raddabarnen.se/

Tryggare tillsammans – trygga och säkra verksamheter för barn

Till dig som vuxen: Rädda Barnen arbetar aktivt för att alla våra verksamheter ska vara trygga och säkra för barn. Som världens ledande barnrättsorganisation har vi nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkningar, våld, sexuella övergrepp och utnyttjande av barn. För att säkerställa trygga och säkra verksamheter för barn har vi skapat Tryggare Tillsammans - utbildning, policys, rutiner och metoder. Vi agerar när vi ser brister och incidenter i våra och andras verksamheter och bidrar på så vis till att fler barn får möjlighet att känna sig trygga där de är. Vi i Rädda Barnen ska göra allt som står i vår makt för att våra verksamheter ska vara trygga och säkra för barn. Detta gäller även för Digifritids. Vi i Rädda Barnen är medvetna om att barn kan fara illa på nätet precis som de också kan fara illa i sina fysiska miljöer. Vi ser därför till att allt material och alla länkar på Digifritids är kvalitetssäkrat utifrån Tryggare tillsammans. Du som förälder eller annan omsorgsperson ska känna dig trygg med att Digifritids inte bara är en stimulerande och rolig plats utan även trygg och säker plattform för ditt barn att vistas på. Vi har dessutom samlat material riktat till barn här på Digifritids om hur de kan bli nättrygga och nätsmarta – på så vis bidrar vi till att barn känner till sina rättigheter och var de kan vända sig om deras rättigheter kränks på nätet.

Läs mer om Rädda Barnens arbete för trygga och säkra verksamheter för barn här: https://www.raddabarnen.se/medlem-och-volontar/tryggare-tillsammans/

Om du vill kontakta oss, kan du göra det här: https://www.raddabarnen.se/om-oss/kontakta-oss/

GENERATION PEP

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, och bakom organisationen står ledande svenska företag, stiftelser och andra ideella organisationer.

Här kan du läsa mer om Generation Pep: https://generationpep.se/sv/

INFORMATIONSBLAD, FLYER OCH AFFISCH OM DIGIFRITIDS

Här hittar du information och material om Digifritids.se som kan spridas både till barn och vuxna. Det finns en affisch, flyer samt ett informationsblad.

Tack för att du hjälper till att informera om Digifritids.se!

SUPPORTERS

Tack till Radiohjälpen, Skandias stiftelse Idéer för livet, Erling Perssons stiftelse och Accenture som gjort denna sida möjlig. Särskilt tack till ustwo som utvecklat den digitala sidan. Stort tack också till alla supporters som delar material och stöttar på andra sätt.

© 2020 Rädda Barnen

Om DigifritidsIntegritetspolicy